นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ กลุ่มอาคารสนับสนุนการบิน โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีฯ ณ แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๗ เมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1