พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารราบที่ ๒๕ ครบรอบ ๓๘ ปี โดยมีพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการและทหารกองประจำการที่เสียชีวิต
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ กรมทหารราบที่ ๒๕ ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1