นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗ (๑) เสนาธิการกองบิน ๗ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ นำหน่วยมิตรประชากองบิน ๗ ออกเยี่ยมเยียนและให้บริการประชาชน ประกอบด้วย
- การให้บริการด้านการแพทย์ จากแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลกองบิน ๗
- การบริการตัดผมชาย จากแผนกสวัสดิการ กองบิน ๗
- การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา
- มอบทุนการศึกษาและจักรยานจากชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗
- การให้ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด และแนะนำเส้นทางสู่กองทัพอากาศ
- การแสดงดนตรีเพื่อให้ความบันเทิง จากวงดุริยางค์กองทัพอากาศ กองบิน ๗
รวมทั้งมอบพระบรมฉายาลักษณ์, อุปกรณ์กีฬา, ทุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดพุมเรียง มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดโพธารามและโรงเรียนบ้านเหนือน้ำ
โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จิตนิยม
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาไชยา) หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนวัดพุมเรียง ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสนี้คณะหน่วยมิตรประชากองบิน ๗ ได้ออกเยี่ยมเยียนพบปะพี่น้องประชาชนมุสลิมในพื้นที่โดยมีนายฮายี ตอยิบ แหละขวัญ โต๊ะอิหม่าม ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องทำน้ำเย็นให้แก่มัสยิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องมุสลิม ณ มัสยิดฮีดายะห์ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1