นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๗ นำกำลังพลจิตอาสา กองบิน ๗ จำนวน ๓๕ นาย ร่วมสร้างฝายมีชีวิต
โดยมีนายพยุงศักดิ์ โภคภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นางสาววิภาวี ไทยพิพิธ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าฉาง จัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ “สายธารร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินและชะลอการไหลของน้ำ เป็นแก้มลิงธรรมชาติ ช่วยป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้งและอุทกภัยรวมทั้งเป็นการกักเก็บน้ำไว้อุปโภค บริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง และมี นายเนรมิต แก้วรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนำประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน ๖๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรม ณ หมู่ที่ ๔ บ้านหน้าซึง ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1