พิมพ์
ฮิต: 7241

 พลอากาศโท ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ เดินทางมาบรรยาย Reliability จัดทำ Workshop เพื่อที่จะมุ่งมั่นพัฒนา, งานซ่อมบำรุงอากาศยานกองทัพอากาศ และการส่งกำลัง
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้ บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พิเชษฐ บ้วนหลี หัวหน้ากองเทคนิค กองบิน ๗ เป็นผู้แทน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1