พิมพ์
ฮิต: 877

 นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการ กองบิน ๗ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๗ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดบางคราม อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๘๘ คน เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ กองบิน ๗ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ให้กับนักเรียนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โอกาสนี้ แผนกกิจการพลเรือน ได้นำชมการแสดงของสุนัขทหาร ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับอากาศยานแบบ บข.๒๐ (Gripen) โดยเจ้าหน้าที่ ฝูงบิน ๗๐๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1