พิมพ์
ฮิต: 7216

 นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท สากล ทองนนท์ หัวหน้านายทหารการเงิน แผนกการเงิน กองบิน ๗ เป็นผู้แทน เข้าร่วมพิธี ฯ ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1