พิมพ์
ฮิต: 1778

        Mr. Staffan HerrstrÖm เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดน ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้ช่วยทูตทหารสวีเดน/กรุงเทพ และคณะฯ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๗
       โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1