นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดไชยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี เสนาธิการกองบิน ๗ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดไชยา ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1