พลอากาศตรี ภูวเดช สว่างแสง เจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางมาตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของกองบิน ๗
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ศุภวัจน์ จิตรมนตรี รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๒), เสนาธิการกองบิน ๗ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ และรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1