พิมพ์
ฮิต: 1701

พลอากาศตรี สมควร รักดี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและการทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย และคณะ เดินทางมาตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองบิน ๗ ประจำปี ๒๕๖๓ โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
และในโอกาสเดียวกันนี้ พลอากาศตรี สมควร รักดี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน/ประธานคณะกรรมการฯ ได้มอบจักรยานและอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

 

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1