นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายธีรกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 โดยการส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ชิ้น ให้แก่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี ในการจัดเจ้าหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งมอบหน้ากากอนามัยส่งตรงถึงบ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่ออำนวยความสะดวก, ลดการแออัด, เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม และเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของรัฐบาล
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ นำกำลังพลจิตอาสา กองบิน ๗ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1