นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ มอบหมายให้นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดีเสนาธิการกองบิน ๗/รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ จำนวน ๑๒ นาย ออกช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้พื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่ว่างเปล่าของราษฎร จำนวน ๕ ไร่โดยอำนวยการดับเพลิงร่วมกับ นายบันเทิง คงขันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตยและนายจารึก วุฒิ ปลัดอำเภอ/หัวหน้าส่วนงานป้องกันอำเภอพุนพิน โดยมีหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมดังนี้ รถดับไฟป่าจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๒ คัน ,รถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย จำนวน ๑ คัน ,รถดับเพลิงอาคารของกองบิน ๗ จำนวน ๑ คัน และรถลำเลียงน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตรจำนวน ๑ คัน ในการช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้จนเพลิงสงบเรียบร้อยในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1