นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗, เสนาธิการกองบิน ๗, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ และครอบครัว กองบิน ๗ จัดกิจกรรมปรบมือ ๕ นาที ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ มีกำลังใจในการทำงานเพื่อประชาชนต่อไป
#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
#ประเทศไทยต้องชนะ
       เราจะผ่านวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐-๒๐.๐๕ ณ กองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1