นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗, เสนาธิการกองบิน ๗ และข้าราชการ กองบิน ๗ ร่วมฟังสาร ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการกองบิน ๗ เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

 

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1