นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ เพื่อนำไปมอบให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว กองบิน ๗ เพื่อใช้ป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด – 19 และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชน ตามนโยบาลของรัฐบาลที่ว่า เราจะก้าวผ่านวิกฤติเชื้อโควิด – 19 ไปด้วยกัน โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๗,เสนาธิการกองบิน ๗ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

pic1 pic1 pic1 pic1