xxxxกองบิน ๗ จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด

xxxxกองบิน ๗ ต้อนรับข้าราชการที่บรรจุใหม่

xxxxกองบิน ๗ จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด

xxxxกองบิน ๗ นำข้าราชการศึกษาดูงานการปลูกและขยายพันธุ์มะนาว

xxxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับประธานกรรมการควบคุมงานมาตรฐานการบิน และคณะ

xxxxกองบิน ๗ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล