xxxxกองบิน ๗ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔​ (วัดโพธาวาส)​

xxxxกองบิน ๗ เปิดอบรมโครงการอบรมมนุษยปัจจัย

xxxxกองบิน๗เปิดการฝึกปฏิบัติการป้องกันฐานบินของนักเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีที่ ๒ เหล่าอากาศโยธิน

xxxxกองบิน ๗ จัดการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๑/๖๑

xxxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับสายวิทยาการสรรพาวุธและคณะ

xxxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ