xxxxกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานและคณะ

xxxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารอากาศสวีเดน และคณะ

xxxxกองบิน ๗ ร่วมการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือพระราชทาน

xxxxกองบิน ๗ จัดพิธีการตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑

xxxxกองบิน ๗ ร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย

xxxxกองบิน ๗ ร่วมพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓