xxxxกองบิน ๗ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

xxxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ

xxxxกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ

xxxxกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี และคณะ

xxxxxกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ

xxxxxหน่วยมิตรประชากองบิน ๗ ออกให้บริการประชาชน