สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเปิดโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน BBG Young Table Tennis” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายภัทพงศ์ แก้วพูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี, พลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาค 4 และพลตำรวจตรี สาธิต พลพินิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ส่งเสด็จฯ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผู้บังคับการกองบิน 7 พร้อมด้วย คุณกันยานันท์ สุขดี รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 7 ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 7 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1