สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ,นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ,พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ และพลตำรวจโท จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการตำรวจภาค ๘ ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ
ในการนี้ นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย คุณกุลิสรา สุวรรณ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ นำข้าราชการและสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1