นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบท
ของข้าราชการกองบิน ๗ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔ นาย เข้าร่วมพิธีและกล่าวอโหสิกรรม อันประกอบไปด้วย กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม และให้ตั้งใจในการศึกษาธรรมะ รวมทั้งให้เคร่งครัดในวัตรปฏิบัติและวินัยสงฆ์ พร้อมทั้งขออนุโมทนาบุญในการบวชครั้งนี้ ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1