นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ธนพันธ์ จันทร์หอม เสนาธิการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ และกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการสอบคัดเลือกฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1