สนามสอบกองบิน ๗ มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2564
- ในส่วนกองทัพอากาศ สอบวิชาการ วันที่ 10 กรกฎาคม 64 เวลา 0900 – 1200 น.
- ในส่วนกองทัพเรือ สอบวิชาการ วันที่ 11 กรกฎาคม 64 เวลา 0900 – 1200 น.
ขอให้ติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางดังนี้
http://www.admission.nkrafa.com/register/
https://nkrafa.rtaf.mi.th/index.php/en/
Facebook : โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
กองสถิติและประเมินผลโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช : 0 2534 3624 – 7 (ในวันและเวลาราชการ)
“ขอให้ผู้เข้าสอบติดตามสถานการณ์และประกาศ สนามสอบกองบิน ๗ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการสอบภาควิชาการ” ขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1