พลอากาศโท อร่าม สกุลแก้ว ปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Tele Conference : VTC โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๗ ให้การต้อนรับรับและรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบังการกองบิน ๗(๑) เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1