นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ กองบิน ๗ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประจำปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
การจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1