นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบิน ๗ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีรองผู้บังคับการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ และร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1