นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในการรับมอบหมวกที่ระลึก ๑๐ ปี จากบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ของการเข้าบรรจุประจำการของเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนในอากาศแบบที่ ๑ (บ.ค.๑) SAAB 340 AEW ณ กองบิน ๗ โดยมี พันจ่าอากาศเอก สุรพันธ์ ประยูรเสริฐ หัวหน้างานฝ่ายวางแผน และควบคุมการซ่อมบำรุง เป็นผู้แทนมอบ
โอกาสนี้นาวาอากาศโท กฤษฎิ์หิรัญ พงศ์ภัคอภิปภา ผู้บังคับฝูงบิน ๗๐๒ รับมอบหมวกที่ระลึก เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการฝูงบิน ๗๐๒ ไว้สวมใส่ในการปฏิบัติงานต่อไป ณ บริเวณหน้าห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1