นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมวกที่ระลึก ๑๐ ปี ให้แก่ นาวาอากาศโท ทศพล ทองงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๗ เพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในห้วงสถานการณ์โควิดอย่างเข้มแข็ง และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ มา ณ โอกาสนี้  ณ บริเวณหน้าห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1