นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ให้แก่กำลังพลในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวัชรินทร์ ปานช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนขับรถโปรไดรเวอร์ส จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร และการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย เพื่อตอบสนองนโยบายนิรภัยภาคพื้นของกองทัพอากาศประจำปี ๖๕ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้กับกำลังพลกลุ่มเสี่ยงของกองบิน ๗ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1