พิมพ์
ฮิต: 125

 นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ และพิธีมอบเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสกองบิน ๗ ครบรอบ ๔๐ ปี โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๗, เสนาธิการกองบิน ๗, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ และข้าราชการ กองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีฯ ณ สวนหย่อม กองบังคับการ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1