พิมพ์
ฮิต: 69

 นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยนายทหารนิรภัยการบิน กองบิน ๗, เจ้าหน้าที่หมวดดับเพลิงและกู้ภัย กองบิน ๗ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๗ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของสนามบินแบบบางส่วน ประจำปี ๒๕๖๔ (Partial Emergency Exercise) กรณีอากาศยานประสบเหตุในบริเวณท่าอากาศยาน หัวข้อ การดับเพลิงอากาศยานประสบเหตุเพลิงลุกไหม้บริเวณฐานล้อ (Main Landing Gear) โดยมี นายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เป็นหัวหน้าชุดฝึกซ้อมฯ ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1