พิมพ์
ฮิต: 71

นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ รับมอบกระเช้าปีใหม่จาก คุณวรพล เพียรเจริญ ผู้จัดการฝ่ายโรงงานพุนพิน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สาขาพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องรับรอง กองบังคับการ กองบิน ๗ พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในการจัดตั้งจุดบริการพี่น้องประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่และแจกจ่ายให้กับผู้เดินทาง โดยมีเสนาธิการกองบิน ๗ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหน้าช่องทางหลัก กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1