พิมพ์
ฮิต: 64

 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะฯ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจำจุดให้บริการพี่น้องประชาชน ตามแนวทาง "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่มสำหรับแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน ตลอดจนเน้นย้ำในเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ธนพันธ์ จันทร์หอม รองผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าช่องทางหลัก กองบิน ๗ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1