xxxxกองบิน ๗ จัดเลี้ยงอาหารให้กับทหารกองประจำการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

xxxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ