xxxxศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ รับมอบน้ำดื่มบรรจุขวด

xxxxศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

xxxxศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

xxxxศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

xxxxกองบิน ๗ จัดกำลังพลร่วมสนับสนุนโรงครัวพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

xxxxกองบิน ๗ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้กิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี”