xxxxกองบิน ๗ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

xxxxกองบิน ๗ ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

xxxxกองบินฺ ๗ รับการตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๒ ของทหารกองกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๕

xxxxกองบิน ๗ มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆให้แก่สถานพยาบาล

xxxxกองบิน ๗ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

xxxxกองบิน ๗ จัดกิจกรรม“ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี”