xxxxxกองบิน 7 เข้าร่วมการประชุม Gripen User's Group 2022 ครั้งที่ 2

xxxxกองบิน 7 เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมการบรรเทาสาธารณภัยของคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน กองทัพบก

xxxxกองบิน 7 เปิดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำและการเสริมสร้างทักษะในการปฎิบัติงาน

xxxxกองบิน 7 ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวเส้นทางสู่กองทัพอากาศ

xxxxกองบิน 7 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

xxxxกองบิน 7 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565