xxxxกองบิน 7 ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานการบินกองทัพอากาศ และคณะ

xxxxกองบิน 7 จัดพิธีขอขมาลาอุปสมบทของข้าราชการ ประจำปี 2565

xxxxกองบิน 7 ร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ

xxxxกองบิน 7 ร่วมให้การต้อนรับ

xxxกองบิน 7 ร่วมให้การต้อนรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ

xxxxกองบิน 7 จัดการฝึกอบรมวิชาทหารให้แก่กำลังพล