xxxxกองบิน 7 ให้การต้อนรับผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ

xxxxกองบิน 7 ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัดมะปริงและกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชน "เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

xxxxกองบิน 7 จัดโครงการ "ฝากบ้านไว้กับเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ” ในช่วงวันหยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566

xxxxกองบิน 7 ให้การต้อนรับรองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะฯ

xxxxกองบิน 7 ตั้งศูนย์บริการประชาชนภายใต้กิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566

xxxxกองบิน 7 จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ อธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศล