นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน ๗ และเสนาธิการกองบิน ๗ เข้าเยี่ยมคำนับและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

pic1 pic1