นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๒ โดยมี นาวาอากาศโท ณรงค์เดช เหมือนประสาท ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1