พิมพ์
ฮิต: 76

 นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗ และเสนาธิการกองบิน ๗ เข้าเยี่ยมคำนับและสวัสดีปีใหม่ นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา ณ ที่ทำการเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1