พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนาม และชายแดน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย เสนาธิการ กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนาม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

2022/01/13-2

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1