นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1