พลตรี ทวนทอง ทองสุภา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๕ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ลานจอดอากาศยาน กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1