พลตำรวจตรี สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อดำเนินการป้องกันปราบ๒๕๖๕ปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและเป็นภัยกับสังคม โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เช่น แหล่งอบายมุข และแรงงานต่างด้าว ที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก จักริน ภูวเดชาพงศ์ เสนาธิการกองบิน ๗ นำข้าราชการกองร้อยทหารสารวัตร และทหารกองประจำการ กองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีฯ ณ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1