พลโท วิรัตน์ นาคจู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๔ ประจำพื้นที่ภาคใต้ ครบรอบปีที่ ๒๙ โดยจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน กำลังพล และครอบครัว ตลอดจนอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี พันเอก สรเดช สุริยกาญจน์ ผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๔ ให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ธนพันธ์ จันทร์หอม รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ อาคารกองบังคับการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๔ ประจำพื้นที่ภาคใต้ ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1