นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและการมีส่วนร่วม แก่กำลังพลของกองบิน ๗ ที่ได้รับการบรรจุใหม่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมธูปะเตมีย์กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1