นาวาอากาศเอก พิสุทธิพงศ์ ศรีชูรส ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมวงโยธวาธิตที่ ๖ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ วงโยธวาธิตที่ ๖ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1