นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดกองบิน ๗ ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๗, เสนาธิการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ และร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องโถง กองบังคับการกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1